Meaning of 'tape'

  • पट्टी
  • फीत
  • (लांबी रुंदी मोजण्याची) टेप
  • ध्वनिमुद्रणपट्टी
  • तारायंत्रातील कागदी पट्टी
  • फितीने बांधणे
  • ध्वनिमुद्रण (टेपवर) करणे

Related Phrases

  • Tape-line लांबी मोजण्याची फीत
  • Tape measure लांबी मोजण्याची फीत

Synonyms


Tags: Marathi Meaning of tape, tape Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, tape Marathi Meaning, tape English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use