No direct Marathi meaning for the English word 'occasion' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • why - का,  कशासाठी,  कोणत्या कारणास्तव,  ज्या कारणास्तव,  ज्यामुळे,  (आश्चर्य व्‍यक्‍त करण्यासाठी) वा त्यात काय आहे,  कारण हेतू
  • reason - कारण,  प्रयोजन,  हेतू,  निमित्त,  (सबळ) पुरावा,  आधार,  तर्कशक्ती
  • cause - कारण,  निमित्त,  मूळ,  ध्येय,  हेतू,  दावा,  कारणीभूत
  • chance - आकस्मिक घटना,  दैवयोग,  प्रारब्ध,  शक्यता,  संधी,  घडणे,  घडवून आणणे
  • event - प्रसंग,  घटना,  खेळाच्या कार्यक्रमातील कोणताही एक खेळ
  • seldom - क्वचितच
  • opportunity - सुसंधी
  • occasionally - मधून मधून,  कधीकधी
  • circumstance - बाब,  आर्थिक परिस्थिती,  परिस्थिती
  • happening - घटना,  प्रसंग

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use