No direct Marathi meaning for the English word 'Production unit' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Production unit'
 • Unit intensive care वैद्यकीय किंवा शस्त्रक्रियादृष्ट्या गंभीर अवस्थेत असलेल्या रुग्णालयात राखीव कक्ष
 • Allocation unit आवंटन एकक
 • Production unit उत्पादनाचे घटक एकत्र करून त्यांचे मूल्य वाढविण्याचे कार्य करणारी उद्योग संस्था, व्यक्ती किंवा एजन्सी
 • Central processing unit (c.p.u.) 1. या युनिटचे मेमरी युनिट    2. कंट्रोल युनिट आणि ए अण्ड एल युनिट असे तीन उपविभाग आहेत
 • Efficiency unit कार्यक्षमता एकक
 • Angstrom unit एक मीटरचा एक हजार कोटी इतका अंश
 • Unit elasticity एकक लवचिकता
 • Unit trust लोकांकडून पैसे उभारून निरनिराळ्या ठिकाणी व्याजी लावून भाग धारकांना लाभांश देणारी संस्था
 • Input unit of computer संगणकाला सर्व प्रकारची माहिती व सूचना या युनिटव्दारे पुरविली जाते
 • Unit banking युनिट अधिकोषण
 • Mass production प्रचंड उत्पादन
 • Means of production उत्पादनाची साधने
 • Requisites of production उत्पादनाच्या आवश्यक बाबी
 • Expenses of production उत्पादनाचा खर्च
 • Factor of production 1. उत्पादनाचे घटक    2. उत्पादनाचे कारक
 • Production control उत्पादन नियंत्रण
 • Production unit उत्पादनाचे घटक एकत्र करून त्यांचे मूल्य वाढविण्याचे कार्य करणारी उद्योग संस्था, व्यक्ती किंवा एजन्सी
 • Production-factors उत्पादनाचे घटक. जमीन, भांडवल, कामगार वर्ग आणि उद्योजक
 • Optimum production इष्टतम उत्पादन
 • Fixed production coefficient नियत उत्पादन गुणांक

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use