Meaning of 'stake'

  • (रोपांना आधार म्हूणन वापरण्यात येणारे) निमुळते टोक असलेली भक्कम काठी किंवा खांब
  • वधस्तंभ (गुन्हेगाराला या कांबाला बांधून त्याला जाळत असत)
  • जुगारात किंवा घोडयावर लावलेला पैसा

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of stake, stake Meaning, English to Marathi Dictionary, stake Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use