Meaning of 'trade'

 • खरेदी विक्रीचा उद्योग
 • देवाणघेवाण
 • आयात निर्यात व्यापार
 • धंदा
 • उद्योग
 • खरेदी विक्री करणे
 • व्यापार करणे

Related Phrases

 • Trade guilds व्यापारी संगठना
 • Trade name व्यापार्‍याने उत्पादकाने आपल्या उत्पादनाला दिलेले विशेष नाव
 • Trade gap आयाता निर्यात तफावत
 • Inland trade अंतर्देशीय व्यापार
 • Aids to trade व्यापार साहाय्यभूत
 • Foreign trade zone विदेशी व्यापार क्षेत्र
 • Trade cycle भांडवलशाही देशातील आर्थिक व्यवहारात सातत्याने होणार्‍या चढ उतारांचे (तेजी मंदीचे) चक्र
 • Trade barrier व्यापार रोध
 • General agreement on tariffs and trade प्रशुल्क आणि व्यापार यासंबधी सर्वसाधारण करार
 • Depression of trade व्यापार मंदी

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of trade, trade Meaning, English to Marathi Dictionary, trade Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use