Meaning of 'acid'

 • हायड्रोजनयुक्त असा भाजून भोके पाडणारा पदार्थ
 • तेजाब
 • आम्ल
 • आंबट
 • खोचक

Related Phrases

 • Hydrochloric acid हायड्रोक्लोरिक अम्ल
 • Iopanoic acid क्ष-किरण अपारदर्शक रंग
 • Ribonucleic acid एक जटिल रसायन, हे प्राण्यांच्या पेशीत सापडते व याचा प्रथिन पुनर्घटनाशी संबंध असतो
 • Acetic acid व्हिनिगरचे आम्ल
 • Diacetic acid अँसेटो अँसेटीक आम्ल
 • Phenylphyruvic acid फेनिलकीटोन यूरियामध्ये लघवीत येणारा हा अनैसर्गिक घटक
 • Pterylglutamic acid फॉलिक असिड
 • Deoxyribon ucleir acid पेशीकेंद्रात असलेला न्यूक्लिइक अम्लाचा अणू
 • Folic acid रक्तातील तांबडया पेशीच्या उत्पत्तवर नियंत्रण असणारा, बी-काँम्प्लेक्स जीवनसत्वाचा एक घटक
 • Acid rain झाडे, पिके नष्ट करणारा असिडयुक्त पाऊस

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of acid, acid Meaning, English to Marathi Dictionary, acid Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use