Meaning of 'budget'

 • अंदाजपत्रक
 • अंदाजपत्रक तयार करणे
 • काटकसरीचे
 • अंदाजपत्रक तरतूद करणे
 • वेळ व पैस यांच्या विनियोगाची योजना आखणे
 • बातम्या किंवा पत्रे यांचा संग्रह

Related Phrases

 • Budget account अर्थसंकल्पाचा हिशेब
 • Unbalanced budget असमतोल अर्थसंकल्प
 • Current budget चालू शिल्लक
 • Capital budget भांडवली अर्थसंकल्प
 • Deficit budget तुटीचा अर्थसंकल्प
 • Interim budget अंतरिम अर्थसंकल्प
 • Family budget कौटुंबिक अर्थसंकल्प
 • Budget deficit 1. घाट्याला अर्थसंकल्प    2. तुटीचा अर्थसंकल्प


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of budget, budget Meaning, English to Marathi Dictionary, budget Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use