Meaning of 'Jam'

  • दोन बाजूंनी दाबणे
  • चेंगरणे
  • चेंगराला जाणे
  • कोठेतरी अटकाव करून यंत्र बंद पाडणे
  • कपडे, इ. ठासून भरणे
  • गर्दी करून अडथळा आणणे
  • हालचाल अशक्य होइल अशी गर्दी, कोंडी

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of Jam, Jam Meaning, English to Marathi Dictionary, Jam Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use