Meaning of 'indent'

 • समासापासून थोडे दूर लिहण्यास सुरूवात करणे
 • जसे परिच्छादाची सुरूवात
 • परदेशात मालाची मागणी करणे
 • दातासारखे खाचे पाडणे
 • खाच
 • खिंडार
 • मालाची मागणी

Related Phrases

 • Negative indent ऋणात्मक इंडेंट
 • Deffered indent स्थगित मागणीपत्र
 • Open indent खुले मागणीपत्र
 • Buying indent house परकीय खरेदीदाराची हमी घेणारी संस्था
 • Closed indent नामनिर्देशित मागणीपत्र
 • Indent house 1. विदेशी व्यापार    2. अडत संस्था

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of indent, indent Meaning, English to Marathi Dictionary, indent Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use