Meaning of 'acknowledge'

  • एखाद्या गोष्टीतील सत्य स्वीकारणे
  • पोच देणे
  • ओळख देणे
  • एखाद्या गोष्टीतील सत्य जाणणे
  • एखाद्या गोष्टीतील सत्य मान्य करणे
  • सत्य कबूल करणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of acknowledge, acknowledge Meaning, English to Marathi Dictionary, acknowledge Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use