Meaning of 'accounting'

 • हिशेबनिसाचे काम

Related Phrases

 • Accounting period लेखांकन कालावधी
 • Accounting ratio उद्योगधंद्याच्या यशस्वितेची शक्यता दर्शविणारे लेखांकन गुणोत्तर
 • Financial accounting कंपनीच्या आर्थिक व्यवहाराची पध्दतशीर नोंद करून त्याचे अर्थिक स्वरूपात विश्लेषण करणे
 • Matrix method of accounting system राष्ट्रीय उत्पादनाच्या हिशेबाची प्रणाली
 • Hybrid basis of accounting पैशात न मिळालेल्या व पैशात मिळालेल्या मिळकतीची एकत्र हिशेब ठेवण्याची पध्दत
 • Accounting policies आर्थिक बांबीच्या नोंदह तयार करण्याकरिता व्यवस्थापनाने दिलेली मार्गदर्शक तत्वे
 • Accounting standards लेखांकन मानक
 • Inflation accounting चलनवाढ लेखा
 • National income accounting राष्ट्रीय आय लेखा
 • Accounting equation उद्योगधंद्याच्या एकूण मालमत्तेच्या चढ-उतारासोबतच मालकाच्या भांडवली उत्पादनात चढउतार होणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of accounting, accounting Meaning, English to Marathi Dictionary, accounting Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use