Meaning of 'Approve'

  • एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट चांगली किंवा स्वीकारणीय आहे असे वाटणे किंवा दाखविणे
  • पसंती दाख‍वणे
  • पसंती दर्शवणे
  • एखादी गोष्ट अधिकृतपणे मान्य करणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of Approve, Approve Meaning, English to Marathi Dictionary, Approve Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use