ENGLISH TO MARATHI DICTIONARY
Marathi Meaning of "Association" Meaning of "Association" in

ASSOCIATION

 • एखाद्या कारणासाठी एकत्र आलेल्या लोकांचा गट
 • मंडळी
 • मंडळ
 • सभा
 • समाज
 • एकत्र येण्याची कृती
 • सहयोग
Related Phrases
 • Memorandum of association अधिसंघ संस्थापना लेख
 • Association, of ideas एखादा विचार किंवा ज्ञानेंद्रिय याकडून मिळालेल्या चेतनेमुळे तत्संबंधित दुसर्‍या गोष्टींची होणारी आठवण
 • International air transport association आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुक जलदपणे परंतु सुरक्षितपणे व पूर्ण क्षमतेने कशी होईल हे पाहणे या संघटनेचे मुख्य ध्येय आहे
 • Price association किंमत टोळी
 • Trade association व्यापारसंघ
 • European free trade association ( e.f.t.a.) काँमन मार्केटच्या ऐवजी १९५९ साली युरोपियन फ्रि*टेड असोसिएशनची स्थापना झाली. काँमन मार्केटपेक्षा याचे ध्येय अजून मर्यादित होते
 • Association, free मानेविश्लेषणाची एक पद्धत
 • Association clause संस्थापन नियमावली
Synonyms
 
Indiandictionaries.com Bengali Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Tamil Telugu Contact Us Terms of Use

Disclaimer: All content on this website, and other reference data is for informational purpose only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation or advice of a legal, medical or any other profession.