Meaning of 'blind'

 • खिडकीचा पडदा
 • आंधळा
 • अविचारी
 • अनभिज्ञ
 • अजाण
 • आंधळा करणे

Related Phrases

 • Snow-blind बर्फवरिल सूर्यप्रकाशाच्या तिरिपीमुळे डोळे त्रासल्याने तात्पुरता अंध झालेला
 • Blind alley भविष्यात उन्नती नसलेल्या व्यवसायाकरिता ही संज्ञा वापरली जाते
 • Stone - blind ठार आंधळा
 • As blind as a bat/mole पोकळीसारखा/चिचुंद्रीसारखा आंधळा
 • Blind loop syndrome लहान आतड्यातील हालचाल थांबणे
 • Blind piles बिनरक्ती मूळव्याध
 • Blind spot 1. अंधबिंदू    2. दृष्टिपटलाला दृष्टिज्ञानचेतनी जेथे मिळते तो बिंदू
 • Gravel blind जवळजवळ पूर्णपणे आंधळा
 • Blind carbon copy गुप्त प्रतिलिपी
 • Colour-blind 1. रंग न ओळखू शकणारा    2. रंगांधळा

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of blind, blind Meaning, English to Marathi Dictionary, blind Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use