Meaning of 'bell'

 • घंटा
 • घाट
 • घंटेचा आवाज
 • घंटा बांधणे
 • बेल

Related Phrases

 • Bell bottomed पायाखाली घंटेप्रमाणष अधिकाधिक रुंद होत जाणारी
 • Death bell 1. व्यक्ती निधन पावल्याचे सुचवणारा घंटानाद    2. मृत्यू किंवा नाश सुचवणारी गोष्ट
 • Call bell (सेवक इ.) बोलवण्यासाठी असलेली घंटा
 • Bell foundery 1. मोठमोठ्या घंटा ओतण्याचे ठिकाण    2. मोठमोठ्या घंटा तयार करण्याचे ठिकाण
 • Bell boy हॉटेलातील पाहुण्यांचे सामान व निरोप पोहोचवणारा मुलगा
 • Bell metal 1. कांस्य    2. ताम्र    3. त्रपुज
 • Bell bottoms पायाखाली घंटेप्रमाणे अधिकाधिक रुंद होत जाणारी विजार
 • Bell-ringer चर्चमधील घंटा वाजवणारा
 • Bell foundry मोठमोठया घंटा ओतण्याचे ठिकाण
 • Blue bell ब्लू बेल

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of bell, bell Meaning, English to Marathi Dictionary, bell Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use